Viering "Uit het kleine iets groots laten voortkomen"

Da’s toch niet van deze wereld? En toch. De God van Jezus is al meer tegendraads geweest: Zijn Messias komt uit Bethlehem! Het driekoningenverhaal citeert deze tegendraadsheid… En geeft ons vandaag te denken, ook aan de mensen die de viering van januari bijwonen in het Romerohuis op zaterdag 4 januari te 19 uur. Vanaf 18 uur geven wij ook de gelegenheid om onze meegebrachte boterhammen samen op te eten bij een gezellige babbel.

Kerstviering "Gods liefde kreeg een menselijk gezicht”.

Op de vooravond van Kerstmis vieren wij de verjaardag van Jezus’geboorte. In hem is de menslievendheid van God verschenen. In onze menswording deze liefde mogen blootleggen als een geschenk en een programma raakt de essentie van dit feest. Met vele kinderen in ons midden roepen wij hun ouders en de leden van de C.B.B. en wie ook op om in het opgroeiend kind deze Liefde van God  mee zichtbaar te maken.

Viering "Opnieuw beginnen"

Tijdens de eerste zaterdagviering van 7 december steken we de tweede kaars van de adventskrans aan.
We staan stil bij de droom van de profeet Jesaja. Het lijkt een zoete droom met prachtige, krachtige beelden. Een omgehakte boom waaraan een twijg ontspruit, een nieuwe koning zal komen…. en dan zal er vrede zijn!

Meditatie met de Bijbel

Even rustig worden in een seizoen dat ons daartoe uitnodigt. Naar binnen keren zoals de natuur zich naar binnen keert en zich vanuit de diepte gereed maakt voor een nieuwe lente.

Het is dus een tijd van uitzien, verwachten. Adventstijd. De profeet Jesaja, de profeet bij uitstek van de verwachting, helpt ons bij het mediteren over de toekomst. We nemen 11,1-10 als uitgangspunt om onze verwachtingen te toetsen en aan te scherpen.

OpenDeurDag

Van harte welkom in het Romerohuis voor de jaarlijkse pannenkoeken, en nu voor 't eerst: verse Brusselse Wafels, met suiker of slagroom.

Kom en geniet samen van "ALLE Heiligen"-dag en steun daarmee de werking van de CBB voor het komende jaar.

Viering “Verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting”

De viering van oktober staat traditioneel in het teken van 17 oktober, dag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting. Dit thema wordt jaarlijks opgenomen omwille van de nauwe band met ATD-Vierdewereldbeweging.

U bent hartelijk welkom in het Romerohuis, Rijweg 110B, Puurs vanaf 18 u om samen met ons uw meegebrachte boterhammen op te eten en/of nadien om 19 u mee te vieren.